Κυριακή 21 Απριλίου 2013

                                                             ΑΝΤΩΝΥΜΑ                                                                                


  • α στερητικό π.χ ελεύθερος-ανελεύθερος                                    
  • ευ/δυσ π.χ ευτυχία-δυστυχία                                                        
  • ομο/αλλο π.χ ομόθρησκος-αλλόθρησκος                                       
  • έτερος/αυτός π.χ ετεροκατευθυνόμενος-αυτοκατευθυνόμενος
  • καλός/κακός π.χ καλότυχος-κακότυχος                                      
  • υπο/υπερ π.χ υπόγειος-υπέργειος
  • ανω/κάτω π.χ ανεβαίνω-κατεβαίνω                                            
  • αντι/υπο π.χ αντικειμενικός-υποκειμενικός

                                                                                                                                                                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου